Plakat sett trekk- og vinterfugler#

175kr inkl mva

Kommer i forpakninger på 1 stk

Tilgjengelig på eksternt lager

Varenummer: NAT1900006 Kategori:

Beskrivelse

Sett av Trekkfugler og Vinterfugler plakater. Sammen viser de to plakatene alle vanlige småfugler som du kan treffe i hagen og skogen.

Svanemerket. Sendes godt emballert i rull. Tegnet av Staffan Ullstrom for Norges Naturvernforbund.

Plakat Trekkfugler:
Viser vanlige trekkfugl som du kan møte i nærmiljøet. Navn på artene og ankomstider i Norge er med på plakaten. Fuglearter som vises på plakaten: Musvåk, Trepiplerke, Sanglerke, Stær, Svarthvit fluesnapper, Ringdue, Skogdue, Rødstjert, Gjøk, Fiskeørn, Rugde, Tårnseiler, Taksvale, Låvesvale, Hagesanger, Rødstrupe, Løvsanger, Makrellterne, Hettemåke, Vipe, Linerle, Måltrost, Svarttrost og Bokfink. Størrelse 42,8 x 65 cm.

Plakat Vinterfugler:
Viser vanlige standfugl som du kan møte i nærmiljøet. Artsnavn og forklarende tekst er med på plakaten. Fuglearter som vises på plakaten: Svarttrost, Gråtrost, Pilfink, Gråspurv, Bjørkefink, Gulspurv, Nøtteskrike, Flaggspett, Stjertmeis, Svartmeis, Toppmeis, Grønnsisik, Gråsisik, Sidensvans, Spurvhauk, Grønnfink, Granmeis, Løvmeis, Dompapp, Blåmeis, Kjøttmeis, Skjære, Spettmeis, Spurvugle. Størrelse 42 x 61,6 cm.